Suplování:   Pondělí 17.2.2020 (lichý)

datum výpisu: 21.2.2020 (13:58)

Nepřítomní učitelé

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kadlec Daniel

Sg

Sg

Zd

Sg

-

-

-

-

-

Poul Susy

-

By

-

Mo

Mo

-

-

-

-

Změny v rozvrzích tříd:

1.B

2.hod

Šj

6.sk

(S33)

spojí

Byrtusová Olga

(Po)

3.A

3.hod

Aj

1.sk

(S34)

spojí

Zdeborová Dana

(Ke)

 

3.hod

Aj

2.sk

(S34)

změna

Zdeborová Dana

 

V3.A

4.hod

Nj

3.sk

(S19)

spojí

Šléglová Michaela

(Ke)

 

4.hod

Šj

6.sk

(S21)

spojí

Morava Jiří

(Po)

V3.B

4.hod

Nj

3.sk

(S19)

spojí

Šléglová Michaela

(Ke)

 

4.hod

Šj

6.sk

(S21)

spojí

Morava Jiří

(Po)

V4.A

2.hod

Nj

3.sk

(P21)

spojí

Šléglová Michaela

(Ke)

V4.B

2.hod

Nj

3.sk

(P21)

spojí

Šléglová Michaela

(Ke)

V6.A

1.hod

Nj

4.sk

(P21)

spojí

Šléglová Michaela

(Ke)

V6.B

1.hod

Nj

4.sk

(P21)

spojí

Šléglová Michaela

(Ke)

V8.A

5.hod

Šj

6.sk

(S35)

supluje

Morava Jiří

(Po)

V8.B

5.hod

Šj

6.sk

(S35)

supluje

Morava Jiří

(Po)

 

 

Suplování:   Úterý 18.2.2020 (lichý)

datum výpisu: 21.2.2020 (13:58)

Nepřítomní učitelé

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Görner Tomáš

..

               

Kadlec Daniel

-

Zd

Bo

-

-

Sm

Ur

-

-

Změny v rozvrzích tříd:

3.A

2.hod

Aj

1.sk

(S33)

spojí

Zdeborová Dana

(Ke)

V1.A

6.hod

Aj

2.sk

(S34)

supluje

Šimáčková Vladana

(Ke)

 

7.hod

Aj

1.sk

(S34)

supluje

Urbánková Irena

(Ke)

V4.A

3.hod

Nj

3.sk

(S23)

supluje

Boučková Zdeňka

(Ke)

V4.B

3.hod

Nj

3.sk

(S23)

supluje

Boučková Zdeňka

(Ke)

V6.A

1.hod

Ch

   

odpadá

 

(Go)

 

 

Suplování:   Středa 19.2.2020 (lichý)

datum výpisu: 21.2.2020 (13:58)

Nepřítomní učitelé

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kadlec Daniel

Os

By

Kh

Bo

Os

..

-

-

-

Mecner Petr

..

-

Tr

-

..

Ps

-

-

-

Pšajdl Josef

Sc

               

Šléglová Michaela

Os

By

Kv

Bo

-

Kv

-

-

-

Změny v rozvrzích tříd:

2.B

3.hod

M

4.sk

(S15)

spojí

Kislingerová Eva

(Sg)

 

6.hod

M

3.sk

(S15)

spojí

Kislingerová Eva

(Sg)

V1.A

3.hod

M

 

(S34)

supluje

Kohoutová Jana

(Ke)

 

5.hod

Ov

1.sk

(S34)

navíc

Ostrovská Ivana

 
 

5.hod

Ov

2.sk

(S34)

supluje

Ostrovská Ivana

(Ke)

 

6.hod

Aj

1.sk

 

odpadá

 

(Ke)

V2.A

6.hod

Z

 

(P11)

supluje

Pšajdl Josef

(Me)

V3.A

4.hod

Nj

3.sk

(S29)

supluje

Boučková Zdeňka

(Ke)

 

4.hod

Nj

4.sk

(S29)

spojí

Boučková Zdeňka

(Sg)

V3.B

4.hod

Nj

3.sk

(S29)

supluje

Boučková Zdeňka

(Ke)

 

4.hod

Nj

4.sk

(S29)

spojí

Boučková Zdeňka

(Sg)

V4.A

2.hod

Nj

3.sk

(S22)

supluje

Byrtusová Olga

(Ke)

 

2.hod

Nj

4.sk

(S22)

spojí

Byrtusová Olga

(Sg)

 

5.hod

Tv

Chl

 

odpadá

 

(Me)

V4.B

2.hod

Nj

3.sk

(S22)

supluje

Byrtusová Olga

(Ke)

 

2.hod

Nj

4.sk

(S22)

spojí

Byrtusová Olga

(Sg)

V5.B

3.hod

Tv

Dív

(G1)

změna

Tremlová Jitka

 
 

3.hod

Tv

Chl

(G1)

spojí

Tremlová Jitka

(Me)

V6.A

1.hod

Nj

3.sk

(S18)

spojí

Ostrovská Ivana

(Sg)

 

1.hod

Nj

4.sk

(S18)

supluje

Ostrovská Ivana

(Ke)

V6.B

1.hod

Nj

3.sk

(S18)

spojí

Ostrovská Ivana

(Sg)

 

1.hod

Nj

4.sk

(S18)

supluje

Ostrovská Ivana

(Ke)

V8.A

1.hod

Tv

Chl

 

odpadá

 

(Me)

V8.B

1.hod

Tv

Chl

 

odpadá

 

(Me)

 

 

Suplování:   Čtvrtek 20.2.2020 (lichý)

datum výpisu: 21.2.2020 (13:58)

Nepřítomné třídy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.A

   

Kult

Kult

         

2.B

   

Kult

Kult

         

3.A

   

Kult

Kult

         

3.B

   

Kult

Kult

         

V4.B

   

Kult

Kult

         

V6.A

   

Kult

Kult

         

V6.B

   

Kult

Kult

         

V7.A

   

Kult

Kult

         

V7.B

   

Kult

Kult

         

Nepřítomní učitelé

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Bělohoubková Libuše

   

-

..

         

Franta David

Sl

Be

Ki

Bo

St

-

-

-

-

Geňatová Dagmar

..

..

             

Kadlec Daniel

-

Sg

..

-

Kt

..

-

-

-

Kreuzmanová Hana

       

Ur

..

-

-

-

Křišťanová Iva

   

-

Ps

         

Písaříková Alena

-

Sp

Sp

Os

Sg

Kv

..

-

-

Protivová Dagmar

   

Sa

Co

         

Pytlíková Radomíra

   

Sm

         

Zdeborová Dana

   

..

..

         

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

2.hod

Cj

 

(S24)

supluje

Bělohoubková Libuše

(Fr)

1.B

3.hod

Bi

 

(S26)

supluje

Kislinger František

(Fr)

 

4.hod

Aj

 

(S29)

supluje

Šimáčková Vladana

(Py)

2.A

1.hod

AjS

AjS1

 

odpadá

 

(Ge)

 

2.hod

AjS

AjS1

 

odpadá

 

(Ge)

 

5.hod

D

 

(S33)

supluje

Stýblová Jiřina

(Fr)

 

skup DS: 3., 4. hod Kulturní akce

2.B

1.hod

AjS

AjS1

 

odpadá

 

(Ge)

 

2.hod

AjS

AjS1

 

odpadá

 

(Ge)

 

skup DS: 3., 4. hod Kulturní akce

3.A

1.hod

Šj

5.sk

(S01)

změna

Morava Jiří

 
 

2.hod

Cj

 

(S15)

supluje

Špád Štěpán

(Pk)

 

3., 4. hod Kulturní akce

3.B

1.hod

Šj

5.sk

(S01)

změna

Morava Jiří

 
 

3., 4. hod Kulturní akce

4.B

6.hod

M

1.sk

(S19)

navíc

Kislingerová Eva

 
 

6.hod

M

2.sk

(S19)

supluje

Kislingerová Eva

(Pk)

 

7.hod

Cj

1.sk

 

odpadá

 

(Pk)

V1.A

4.hod

Z

 

(S34)

supluje

Pšajdl Josef

(Kt)

 

5.hod

Cj

2.sk

(S28)

navíc

Křišťanová Iva

 
 

5.hod

Cj

1.sk

(S28)

supluje

Křišťanová Iva

(Ke)

 

6.hod

Aj

2.sk

 

odpadá

 

(Ke)

V3.A

2.hod

Nj

3.sk

(S18)

spojí

Šléglová Michaela

(Ke)

V3.B

2.hod

Nj

3.sk

(S18)

spojí

Šléglová Michaela

(Ke)

 

4.hod

Cj

 

(S21)

supluje

Boučková Zdeňka

(Fr)

V4.A

3.hod

M

 

(S16)

supluje

Šanda František

(Pa)

V4.B

3., 4. hod Kulturní akce

V5.A

1.hod

Ch

 

(S18)

supluje

Šlégl Jiří

(Fr)

 

3.hod

Cj

 

(S18)

supluje

Špád Štěpán

(Pk)

 

5.hod

Nj

3.sk

(S18)

spojí

Šléglová Michaela

(Pk)

V5.B

3.hod

M

 

(S27)

supluje

Jílková Vladimíra

(Py)

 

5.hod

Nj

3.sk

(S18)

spojí

Šléglová Michaela

(Pk)

V6.A

1.hod

AjS

AjS1

 

odpadá

 

(Ge)

 

2.hod

AjS

AjS1

 

odpadá

 

(Ge)

 

4.hod

Bi

 

(S22)

supluje

Chobotová Šárka

(Pa)

 

skup DS: 3., 4. hod Kulturní akce

V6.B

1.hod

AjS

AjS1

 

odpadá

 

(Ge)

 

2.hod

AjS

AjS1

 

odpadá

 

(Ge)

 

skup DS: 3., 4. hod Kulturní akce

V7.A

5.hod

Z

1.sk

(S25)

navíc

Urbánková Irena

 
 

5.hod

Z

2.sk

(S25)

supluje

Urbánková Irena

(Km)

 

6.hod

Aj

1.sk

 

odpadá

 

(Km)

 

3., 4. hod Kulturní akce

V7.B

3., 4. hod Kulturní akce

V8.A

4.hod

Nj

4.sk

(S19)

spojí

Ostrovská Ivana

(Pk)

V8.B

4.hod

Nj

4.sk

(S19)

spojí

Ostrovská Ivana

(Pk)

 

 

Suplování:   Pátek 21.2.2020 (lichý)

datum výpisu: 21.2.2020 (13:58)

Nepřítomní učitelé

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Franta David

-

-

-

Ps

-

..

..

-

-

Kadlec Daniel

..

Sg

-

Km

Sd

Py

-

-

-

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

7.hod

Cj

   

odpadá

 

(Fr)

1.B

6.hod

Cj

   

odpadá

 

(Fr)

3.A

1.hod

Aj

1.sk

 

odpadá

 

(Ke)

V1.A

4.hod

Aj

1.sk

(S34)

supluje

Kreuzmanová Hana

(Ke)

 

5.hod

Aj

2.sk

(S34)

supluje

Sedláčková Veronika

(Ke)

 

6.hod

D

 

(S34)

supluje

Pytlíková Radomíra

(Ke)

V3.B

4.hod

Z

 

(S21)

supluje

Pšajdl Josef

(Fr)

V6.A

2.hod

Nj

4.sk

(S18)

spojí

Šléglová Michaela

(Ke)

V6.B

2.hod

Nj

4.sk

(S18)

spojí

Šléglová Michaela

(Ke)

 

 

Suplování:   Pondělí 24.2.2020 (sudý)

datum výpisu: 21.2.2020 (13:58)

Nepřítomné třídy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.B

Sp

Sp

Sp

Sp

Sp

Sp

Sp

Sp

Sp

Nepřítomní učitelé

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ekert Richard

       

-

..

..

-

..

Mecner Petr

..

Ps

-

-

Ps

..

..

-

..

Palátová Zuzana

Sd

Kl

-

Py

-

Kl

-

-

-

Sedláček Roman

..

-

Kx

Ve

-

..

..

..

..

Šimáčková Vladana

..

-

Kx

Ve

..

..

-

..

-

Špád Štěpán

..

..

-

Zd

-

Ja

-

-

-

Tremlová Jitka

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Urbánková Irena

           

-

-

-

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

2.hod

M

4.sk

(S42)

spojí

Kalivodová Hana

(By)

 

3.hod

Nj

4.sk

(S24)

spojí

Byrtusová Olga

(Kx)

 

4.hod

Aj

2.sk

(S33)

spojí

Sedláčková Veronika

(St)

 

5.hod

Vv

Hv

(S11)

spojí

Hranáčová Zdeňka

(Be)

 

6.hod

Hv

Vv

(S13)

spojí

Bělohoubková Libuše

(Hr)

 

8.hod

Tv

Dív

 

odpadá

 

(Se)

 

8.hod

Tv

Chl

 

odpadá

 

(Sm)

 

9.hod

Bi

   

odpadá

 

(Me)

1.B

1.- 9. hod Sportovní kurz

2.A

7.hod

Tv

Dív

 

odpadá

 

(Se)

 

7.hod

Tv

Chl

 

odpadá

 

(Ek)

2.B

1.hod

Tv

Dív

 

odpadá

 

(Se)

 

7.hod

Tv

Chl

 

odpadá

 

(Ek)

3.A

6.hod

Tv

Dív

 

odpadá

 

(Se)

 

6.hod

Tv

Chl

 

odpadá

 

(Me)

3.B

1.hod

Tv

Dív

 

odpadá

 

(Sm)

 

1.hod

Tv

Chl

 

odpadá

 

(Me)

 

4.hod

Aj

1.sk

(S35)

změna

Zdeborová Dana

 
 

4.hod

Aj

2.sk

(S35)

spojí

Zdeborová Dana

(Sp)

4.A

1.hod

LiS

LiS

 

odpadá

 

(Sp)

 

2.hod

LiS

LiS

 

odpadá

 

(Sp)

 

9.hod

Tv

Dív

 

odpadá

 

(Se)

 

9.hod

Tv

Chl

 

odpadá

 

(Ek)

4.B

1.hod

LiS

LiS

 

odpadá

 

(Sp)

 

2.hod

LiS

LiS

 

odpadá

 

(Sp)

 

9.hod

Tv

Chl

 

odpadá

 

(Ek)

V2.A

7.hod

Bi

   

odpadá

 

(Me)

V3.A

2.hod

Aj

2.sk

(S19)

spojí

Králová Václava

(Pl)

V3.B

1.hod

Aj

2.sk

(P22)

spojí

Sedláčková Veronika

(Pl)

V4.A

5.hod

Tv

Chl

(G1)

spojí

Pšajdl Josef

(Me)

V4.B

3.hod

F

Dív

(S27)

spojí

Kalivodová Hana

(Sm)

 

3.hod

F

Chl

(S27)

supluje

Kalivodová Hana

(Se)

V5.B

6.hod

Aj

1.sk

(S24)

spojí

Králová Václava

(Pl)

V6.A

2.hod

Tv

Dív

(G1)

změna

Pšajdl Josef

 
 

2.hod

Tv

Chl

(G1)

spojí

Pšajdl Josef

(Me)

V6.B

4.hod

ZSV

 

(S23)

supluje

Pytlíková Radomíra

(Pl)

 

6.hod

Z

   

odpadá

 

(Ek)

V7.A

4.hod

F

Dív

(S25)

spojí

Veselý Josef

(Sm)

 

4.hod

F

Chl

(S25)

supluje

Veselý Josef

(Se)

V8.A

1.hod

LiS

LiS

 

odpadá

 

(Sp)

 

2.hod

LiS

LiS

 

odpadá

 

(Sp)

 

6.hod

Bi

 

(S37)

supluje

Jarošíková Jitka

(Sp)

V8.B

1.hod

LiS

LiS

 

odpadá

 

(Sp)

 

2.hod

LiS

LiS

 

odpadá

 

(Sp)

 

 

Suplování:   Úterý 25.2.2020 (sudý)

datum výpisu: 21.2.2020 (13:58)

Nepřítomné třídy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.B

Sp

Sp

Sp

Sp

Sp

Sp

Sp

Sp

Sp

Nepřítomní učitelé

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kislingerová Eva

 

-

Pk

Pn

Ve

       

Mecner Petr

-

-

-

-

-

Ve

-

Ur

..

Palátová Zuzana

..

..

Kl

-

Sd

..

-

..

..

Sedláček Roman

-

-

..

..

Ps

-

Ek

-

-

Sedláčková Veronika

         

-

-

St

-

Šimáčková Vladana

-

-

-

-

-

-

Ek

..

-

Tremlová Jitka

-

Km

-

Ps

-

Ps

..

Ur

-

Urbánková Irena

     

Ek

Mj

Go

     

Vogeltanz Václav

-

Kg

-

-

-

-

-

-

-

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

1.hod

Inf

2.sk

(PU2)

spojí

Hladký Pavel

(Dv)

 

6.hod

F

 

(P11)

supluje

Veselý Josef

(Me)

 

7.hod

Tv

Chl

(G1)

supluje

Ekert Richard

(Sm)

 

7.hod

Tv

Dív

(G1)

spojí

Ekert Richard

(Se)

 

8.hod

Aj

1.sk

(S23)

spojí

Stýblová Jiřina

(Sd)

1.B

1.- 9. hod Sportovní kurz

2.A

6.hod

Bi

 

(S26)

supluje

Görner Tomáš

(Ur)

2.B

4.hod

M

 

(S15)

supluje

Panoš Miroslav

(Kv)

3.A

1.hod

M

2.sk

(S36)

spojí

Kislingerová Eva

(Pk)

 

3.hod

Cj

2.sk

(S15)

spojí

Písaříková Alena

(Kv)

4.A

1.hod

Ekn

Ekn

 

odpadá

 

(Pl)

 

2.hod

Ekn

Ekn

 

odpadá

 

(Pl)

 

3.hod

SpS

SpS2

 

odpadá

 

(Se)

 

4.hod

SpS

SpS2

 

odpadá

 

(Se)

 

8.hod

AjS

AjS3

 

odpadá

 

(Pl)

 

9.hod

AjS

AjS3

 

odpadá

 

(Pl)

4.B

1.hod

Ekn

Ekn

 

odpadá

 

(Pl)

 

2.hod

Ekn

Ekn

 

odpadá

 

(Pl)

 

3.hod

SpS

SpS2

 

odpadá

 

(Se)

 

4.hod

SpS

SpS2

 

odpadá

 

(Se)

 

8.hod

AjS

AjS3

 

odpadá

 

(Pl)

 

9.hod

AjS

AjS3

 

odpadá

 

(Pl)

V1.A

4.hod

Tv

Dív

(G1)

spojí

Pšajdl Josef

(Tr)

 

5.hod

F

 

(S26)

supluje

Marešovská Jaroslava

(Ur)

V2.A

5.hod

Tv

Dív

(G1)

spojí

Pšajdl Josef

(Se)

V3.A

4.hod

Z

 

(S27)

supluje

Ekert Richard

(Ur)

 

8.hod

Z

Chl

(S27)

supluje

Urbánková Irena

(Me)

 

8.hod

Z

Dív

(S27)

spojí

Urbánková Irena

(Tr)

V3.B

5.hod

AjK

2.sk

(S21)

spojí

Sedláčková Veronika

(Pl)

 

6.hod

Tv

Dív

(G1)

spojí

Pšajdl Josef

(Tr)

V5.A

3.hod

D

 

(S27)

změna

Franta David

(Ek)

 

7.hod

Fj

5.sk

 

odpadá

 

(Tr)

 

9.hod

Tv

Chl

 

odpadá

 

(Me)

V5.B

3.hod

Aj

2.sk

(S19)

změna

Králová Václava

 
 

3.hod

Aj

1.sk

(S19)

spojí

Králová Václava

(Pl)

 

7.hod

Fj

5.sk

 

odpadá

 

(Tr)

V6.B

5.hod

F

 

(S37)

supluje

Veselý Josef

(Kv)

V7.A

2.hod

Nj

5.sk

(S22)

spojí

Königová Alena

(Vo)

 

2.hod

Fj

6.sk

(S44)

supluje

Kreuzmanová Hana

(Tr)

V7.B

2.hod

Nj

5.sk

(S22)

spojí

Königová Alena

(Vo)

 

2.hod

Fj

6.sk

(S44)

supluje

Kreuzmanová Hana

(Tr)

V8.A

1.hod

Ekn

Ekn

 

odpadá

 

(Pl)

 

2.hod

Ekn

Ekn

 

odpadá

 

(Pl)

 

3.hod

SpS

SpS2

 

odpadá

 

(Se)

 

4.hod

SpS

SpS2

 

odpadá

 

(Se)

 

6.hod

Aj

1.sk

 

odpadá

 

(Pl)

 

8.hod

AjS

AjS3

 

odpadá

 

(Pl)

 

9.hod

AjS

AjS3

 

odpadá

 

(Pl)

V8.B

1.hod

Ekn

Ekn

 

odpadá

 

(Pl)

 

2.hod

Ekn

Ekn

 

odpadá

 

(Pl)

 

8.hod

AjS

AjS3

 

odpadá

 

(Pl)

 

9.hod

AjS

AjS3

 

odpadá

 

(Pl)

 

 

Suplování:   Středa 26.2.2020 (sudý)

datum výpisu: 21.2.2020 (13:58)

Nepřítomné třídy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.B

Sp

Sp

Sp

Sp

Sp

Sp

Sp

Sp

Sp

Nepřítomní učitelé

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Mecner Petr

....

-

....

-

....

....

-

-

-

Palátová Zuzana

-

-

....

....

....

....

-

....

-

Pšajdl Josef

....

....

....

....

....

-

-

-

-

Sedláček Roman

-

....

-

....

-

....

-

-

-

Skřivan Václav

-

....

....

....

-

-

-

-

-

Šimáčková Vladana

....

-

-

..

..

....

-

-

-

Tremlová Jitka

....

....

....

-

-

-

-

-

-

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

1.hod

Nj

3.sk

(S24)

navíc

Byrtusová Olga

 
 

6.hod

Nj

3.sk

 

odpadá

 

(By)

1.B

1.- 9. hod Sportovní kurz

 

 

Suplování:   Čtvrtek 27.2.2020 (sudý)

datum výpisu: 21.2.2020 (13:58)

Nepřítomné třídy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.B

Sp

Sp

Sp

Sp

Sp

Sp

Sp

Sp

Sp

Nepřítomní učitelé

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Geňatová Dagmar

....

....

-

-

....

-

....

-

-

Mecner Petr

....

....

-

Mj

....

-

....

-

-

Palátová Zuzana

-

-

....

....

-

....

-

-

-

Písaříková Alena

             

-

-

Poul Susy

..

....

-

....

-

-

-

-

-

Sedláček Roman

-

-

....

....

....

....

-

....

....

Šimáčková Vladana

-

....

-

....

-

..

..

....

....

Tremlová Jitka

....

....

-

-

....

....

-

....

....

Vogeltanz Václav

-

....

-

-

<>

-

-

-

-

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

1.hod

Nj

4.sk

 

odpadá

 

(By)

 

3.hod

Ch

1.sk

(ChL)

spojí

Bešta Lukáš

(Mj)

 

4.hod

F

2.sk

(FyL)

spojí

Marešovská Jaroslava

(Me)

 

6.hod

Aj

2.sk

(S21)

spojí

Sedláčková Veronika

(St)

1.B

1.- 9. hod Sportovní kurz

V7.B

5.hod

Ch

 

(P22)

výměna <<

Šlégl Jiří

z 28.2. (Pá) 7.hod

 

 

Suplování:   Pátek 28.2.2020 (sudý)

datum výpisu: 21.2.2020 (13:58)

Nepřítomné třídy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.B

Sp

Sp

Sp

Sp

Sp

Sp

Sp

Sp

Sp

V4.A

   

Před

Před

         

V4.B

Před

Před

             

Nepřítomní učitelé

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Hladký Pavel

 

....

             

Kalivodová Hana

     

..

         

Mecner Petr

....

-

....

....

-

....

-

-

-

Ostrovská Ivana

 

..

             

Palátová Zuzana

....

....

....

-

....

....

....

-

-

Panoš Miroslav

     

-

-

-

-

-

-

Protivová Dagmar

..

               

Sedláček Roman

....

....

-

....

-

-

-

-

-

Sedláčková Veronika

   

..

           

Šimáčková Vladana

-

-

-

..

..

....

..

-

-

Tremlová Jitka

....

....

....

....

....

....

-

-

-

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

1.hod

Nj

4.sk

(S24)

navíc

Byrtusová Olga

 
 

2.hod

Aj

1.sk

(S24)

spojí

Stýblová Jiřina

(Sd)

 

6.hod

Inf

1.sk

(PU1)

spojí

Dvořák Karel

(Hl)

1.B

1.- 9. hod Sportovní kurz

V4.A

3., 4. hod Přednáška

V4.B

1., 2. hod Přednáška

V7.B

7.hod

Z

 

(S26)

výměna <<

Vogeltanz Václav

z 27.2. (Čt) 5.hod

 

Zpracováno v systému Bakaláři